CENNÍK

pásmo zákládná sadzba sadzba €/km čakanie €/hod. minimálne jazdné
1. 0,80 € 0,80 € 12 € 3 €
2. 1,60 € 1,60 € 20 € 5 €